O nama

Već 60 godina tradici j vrhunskog kvaliteta poznatog svuda u svetu!

 

Minel Trafo osnovan je 17.05.1958. godine. Prve godine proizvedeno je 267 transformatora. Stalnim praćenjem tehničkih dostignuća iz oblasti proizvodnje distributivnih transformatora u svetu, fabrika izlazi na međunarodno tržište i značajno iz godine u godinu povećava svoju proizvodnju. Modernizacijom procesa proizvodnje, unapređenjem dizajna proizvoda i upotrebom visoko kvalitetnih materijala Minel Trafo je osvojio proizvodnju transformatora visokih perfomansi: niskog nivoa gubitaka i buke, u skladu sa preporukama evropske unije-Eko Dizajna. Vrh svoje proizvodnje fabrika doživljava 1980. godine kada proizvodi oko 6000 transformatora. Prolazeći kroz sve faze životnog ciklusa razvoja i raznih oblika privatizacije, sa preko 159.000 proizvedenih transformatora, fabrika i danas opstaje u tržišnoj utakmici sa svim evropskim proizvođačima distributivnih uljnih transformatora, sa tradicijom izvoza u preko 55 zemalja sveta. Osnovna delatnost fabrike je projektovanje i proizvodnja distributivnih uljnih transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA.

 Osim toga, u proizvodnom asortimanu su i specijalne vrste transformatora: regulacioni transformatori, transformatori za uzemljenje, transformatori za konvertore, auto-transformatori, suvi transformatori, sve vrsta prigušnica, transformatori sa Petersonovom prigušnicom. Minel Trafo je vlasnik licence za tehnologiju proizvodnje posebnog tipa transformatora sa motanim jezgrom-Shingle Core Trafo®. Proizvodnja svih elektro sklopova transformatora obavlja se u samom preduzecu. Izrada magnetnog kola (uzdužno rasecanje trafo-lima i poprečno sečenje trafo-lima po metodi step-lap) obavlja se na mašini marke GEORG. Izrada namotaja visokog i niskog napona izvodi se na mašinama STOLLBERG. Sušenje i vakuumiranje transformatora vrši se u 3 sušare ukupne zapremine 140 m3. Pored razrađenih procedura međufazne kontrole, preduzece poseduje i labaratoriju u kojoj se obavljaju završna ispitivanja transformatora. Minel Trafo već dvadeset godina posluje u sistemu kvaliteta po zahtevima standarda ISO 9001. Takođe, fabrika poseduje i sertifikat sistema zaštite životne sredine ISO 14001 i sertifikat sistema menadžmenta zaštite !

Posetite nas

Gosti su uvek dobro došli, posetite nas i uverite se kvalitet i tradiciju proizvodnje.

Kralja Petra I 332, 1400
Mladenovac, Srbija

+381 11 4000 150

infо@minel-trafo.com

Kontaktirajte nas